Služby

Příprava projektů pro revitalizace budov

rekonstrukceJednou z další činností v oblasti projekčních prací je i celková příprava všech souvisejících činností s plánem investora, revitalizovat, dostavovat či upravovat objekt.
V tomto ohledu je naše projekční činnost složena z několika kroků, které musejí samotné projekci předcházet.

Tyto činnosti zde souhrnně pojmenujeme pro další seznámení se s naší nabídkou:

- Průzkum nemovitosti investora
- Obeznámení se se záměrem investora a rozsahem plánovaných úprav
- Vyhodnocení stavu nemovitosti vůči plánovaným změnám
- Navržení vhodných opatření, technologií a postupů, kterými lze efektivně revitalizaci provést
- Vytvoření projektové dokumentace a položkového rozpočtu
- Vytvoření vizualizace celého objektu a změn (v případě zájmu)
- Zajištění harmonogramu a dodavatele stavby
- Zajištění dalších návazných služeb v případě zájmu investora

Všechny tyto uvedené činnosti realizujeme na základě vlastních zkušeností a zázemí prostřednictvím zaměstnanců společnosti, kteří svým rozsahem a působností jsou schopni zajistit tyto služby na území ČR kdekoliv je potřeba s klienty tyto požadavky řešit.