Služby

ARCHITEKTURA

- architektonické studie (situace, dispoziční a hmotové řešení staveb)

STAVEBNÍ A PROFESNÍ PROJEKCE

- vypracování kompletní projektové dokumentace
- průzkumy
- projektová dokumentace pro územní a stavební povolení
- realizační projekty
- projekty pro výběr dodavatele stavby
- autorské dozory
- dokumentace skutečného provedení staveb

 SEZNAM DALŠÍCH SLUŽEB PRODUKTŮ, KTERÉ NABÍZÍME V RÁMCI KLIENTSKÉHO SERVISU:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

- zpracujeme Vám průkazy rodinných i bytových domů
- vypracováváme průkazy také administrativních budov

vypracování projektu TECHNOLOGIE ZAŘÍZENÍ BUDOVY (TZB)

- v rámci energií na vytápění, rekuperace, solární technologie a obnovitelné zdroje jako takové.

výkon inženýrské činnosti - vyřízení stavebního povolení

- vyřídíme za Vás komunikaci s úřady a zajistíme stavební povolení

zajištění auditu projektových řešení k revitalizacím objektů

- v rámci přestaveb, zateplování, výměn tepelných zdrojů, oprav a sanací objektů.

zpracování projektové dokumentace současného stavu objektu

- tzv. PASSPORT STAVBY

zajištění odborného dohledu na stavbách - stavební management

- technický dozor investora
- organizace a vyhodnocení výběrového řízení
- zajištění kolaudace stavby
- servis po kolaudaci

Zajistíme pro Vás komplexní servis v oblasti přípravných projektových a administrativních služeb dle výše specifikovaných témat, které jsou následně detailněji prezentovány v uvedených záložkách webu. Věříme, že komplexnost řešení přípravných služeb před samotným započetím realizace stavby přinese všem našim klientům úsporu času, úsporu finančních prostředků a především kvalitní a bezchybný projekt, který je v konečném důsledku realizace stavby tím nejdůležitějším podkladem pro zdárné dokončení stavby dle požadavků a investičních schopností každého investora.

Vizualizace a počítačová animace návrhů - 3D zpracování návrhů, vypracování fotorealistické podoby projektů

Větším firmám nabízíme službu firemního architekta (náš architekt se exkluzivně věnuje veškerým architektonickým činnostem, které klient vyžaduje, klade důraz na těsnou vazbu mezi tímto architektem a klientem)