Služby

Technologie zařízení budov pro rodinné a bytové domy

tepelna-technika-2Součástí každého objektu a tím i projektové dokumentace je technické zařízení budovy neboli (TZB).
Mezi tyto zařízení patří níže uvedené technologie, které je třeba při každém projektování revitalizace či novostavby brát k zvážení, jakými prvky osadit objekt ve vztahu k budoucímu způsobu užívání a spotřeby energií.

Technologie pro zařízení budov jsou:

- zařízení pro vytápění objektů
- zařízení pro ohřev teplé spotřební vody
- vzduchotechnika a rekuperace
- zdravotní technika
- kompletní rozvody vody, tepla a plynu a elektické energie

V rámci témat těchto technologií zpracovává naše společnost pro klienty optimální řešení všech technologických celků vhodných pro efektivní hospodaření s energiemi v rámci vytápění objektu, ohřevu teplé vody, větrání a celkového dimenzování soustav rozvodů po celém objektu.

Součástí těchto činností je i sestavení energetických hodnot spotřeby energií ve vztahu k objemu užitné plochy v m3/ kWh za rok pro následný provoz v prostředí, do kterého se tato technologie v rámci výstavby následně umísťuje.

Tyto výpočty se následně stávají i nedílnou součástí průkazu energetické náročnosti budovy a slouží i jako podklad pro kontrolu nebo optimalizaci veškerých zařízení budovy v rámci jejího provozu a srovnání faktických a počítaných nákladů na provoz.

V tomto ohledu společnost Countes Company, s.r.o. spolupracuje s dodavateli těchto technologií na úrovni nízkoenergetických domů a pasivní domů, kde svým rozsahem služeb a zkušenostmi je pro investora schopna zajistit veškeré technické podklady a výpočty v maximálně detailním zpracování před stavbou i po dokončení stavby.